تبلیغات
sargarmi - بیلبورد تبلیغ حجاب در تهران
liverpoole ghahreman

بیلبورد تبلیغ حجاب در تهران

شنبه 25 اردیبهشت 1389 11:05 ق.ظ

نویسنده : m s


این یعنی اینکه دخترا شکلات هستند و ما پسرا مگس و حجاب مثل پوست شکلات می مونه!

حالا به سوالاتی که در ادامه مطلب آمده جواب ده
۱- شباهت دخترها به شکلات در این است که …

الف- هر دو به کشورهای عربی صادر می شوند
ب- هر دو را باید بسته بندی کرد تا فاسد نشوند
ج- هر دو باید دور از دسترس اطفال نگهداری شوند
د- هر دو برای لذت بردن ساخته شده اند و خاصیت دیگری ندارند
———— ——— ——— ——— ——— ——— —–
۲- دختری که در محل کار حجاب را رعایت می کند
ولی در خانه پارتی می اندازد چه نوع شکلاتی است؟
الف- شکلات مغزدار
ب- شکلات رژیمی
ج- شکلات دو رنگ
د- هات چاکلت
———— ——— ——— ——— ——— ——— —–
۳- اگر نسبت دخترهای بدحجاب به پسرهای دخترباز مانند
نسبت شکلات باشد به مگس، نسبت پسرهای دخترباز به بچه مثبت ها مانند نسبت …
الف- مگس بالدار است به مگس بی بال
ب- مگس سالم است به مگس دیابتی
ج- مگس معمولی است به خرمگس
د- مگس سمج است به مگس بی بخار
———— ——— ——— ——— ——— ——— —–
۴-اصطلاح (( شکلات پیچ )) به چه معنی است؟
الف- دختری با حجاب خفن که فقط یک چشمش بیرون است
ب- میت کفن شده
ج- کسی که دوست دخترش او را پیچانده باشد
د- الف و ب صحیح است
———— ——— ——— ——— ——— ——— —–
۵- پسری که با دخترهای گشت ارشاد دوست می شود چه نوع مگسی است؟
الف- خرمگس
ب- مگس نابینا
ج- مگس سرکه
د- مگس قانع
———— ——— ——— ——— ——— ——— —–
۶- اگر دخترها شکلات باشند و پسرها مگس نقش گشت ارشاد برابر است با …
الف- خرمگس معرکه
ب- پشه بند
ج- بسته بند سیار
د- صاحب قنادی
———— ——— ——— ——— ——— ——— —–
۷- با استفاده از پیام نهفته در تصویر بالا شعر انحرافی زیر را اصلاح کنید
(( حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم ))
الف- حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا تا بیان حالتو بگیرن
ب- حاجت مطرب و می نیست تو هم برقع نگشا که حوصله دردسر نداریم
ج- مطرب و می چیزهای بسیاری بدی می باشد خواهرم تو شکلاتی
و من مگستم خودت را در جای خشک و خنک و پوشیده نگه دار
که من هم بروم دنبال کارم
د- حاجت مطرب و می نیست تو برقع نگشا زلفاتم جمع کن بزار سر ما هم سر جاش بمونه
———— ——— ——— ——— ——— ——— —–
۸-به سوالات فوق چگونه جواب دادید؟
الف- با کمک یک حشره شناس
ب- با کمک یک قناد
ج- همینجوری قضا قورتکی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -